Açık Çağrı

MİT TIRLARI OLAYININ 7. YILDÖNÜMÜNDE

ADALET BAKANLIĞI VE YARGITAY’A

AÇIK ÇAĞRI

19.01.2021

“MİT Tırları Davası” adıyla muhtelif zamanlarda medyada bahsi geçen birçok dava bulunmaktadır. Temel davalar ise şunlardır:

  1. Yargıtay 16.Ceza Dairesi tarafından karara bağlanan 2015/1 esas sayılı MİT Tırları ana davası,
  2. Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 2018/161 esas sayılı çuval dava,
  3. Cumhuriyet Gazetesi (Can Dündar, Erdem Gül, Enis Berberoğlu) davası,
  4. Aydınlık Gazetesi davası.

Ortada suça konu edilen bir tek eylem vardır. O da silah taşıyan tırların durdurulmasıdır. Buna rağmen birçok dava açılmış ve bunlar bir türlü birleştirilerek adil ve etkili bir yargılama yapılamamıştır. Yargılamaların devam ettiği süreçte, olaya dair olan ve yargı mercileri tarafından araştırılması gereken birçok haber, iddia ve açıklama yerli ve yabancı medyada yer bulmuştur. Bunlarla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmalar yapılmamıştır.

Bu durum, suç isnat edilen kişilerin savunma hakkını ve masumiyet karinesini olumsuz olarak etkilemiştir. Aynı zamanda kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkı, kamu menfaati ve toplumun hukuka olan güveni de ciddi yara almıştır.

Ortaya çıkmış olan bu dağınık yargılama mekanizması, olayın bütün boyutları ile bütünsellik içerisinde incelenmesini imkânsız hale getirmiştir. Bu durumdan dolayı, her dava mutlaka bir tarafı ile eksik kalmıştır.

Açılan her davada iddialar aynıdır. Hatta aynı suçlamalarla bazı sanıklar birden fazla dosyada yargılanmış ve aylarca/yıllarca, tutuklu ta da tutuksuz olarak masumiyetlerini anlatmak zorunda bırakılmıştır. İddianamelerdeki ve mahkemelerce verilen kararlardaki tutarsızlıklar, eksiklikler, yanlışlıklar tadil edilmesi mümkün olamayacak ve biten yargılamaların yenilenmesini gerektirecek boyutlardadır.

MİT Tırları olayı hakkında adil, dürüst ve tarafsız bir yargılama yapılabilmesi ve kamuoyunun tatmin edici bir şekilde gerçekleri ve doğruları öğrenebilmesi için öncelikle ve acilen şunlar yapılmalıdır:

  • Birinci derece mahkemelerinin vermiş olduğu hükümler, temyiz makamları tarafından derhal bozulmalıdır.
  • Tutuklu sanıkların tamamı serbest bırakılmalıdır.
  • Ortalıkta ne kadar MİT Tırlarına dair dava varsa hepsi, bu davaya bakmakla yetkili en yüksek dereceli yargı makamı olan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde birleştirilerek yeniden yargılama yapılmalıdır.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                             Erdal Turna

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.