Yürümek
Yürümek Özgürlüktür

David le Breton “Yürümeye Övgü” isimli kitabında yürüyüşçüyü, “Çoğu zaman hiç kimseye verilecek hesabı olmayan özgür bir insan” olarak tanımlar.¹ Cemil Meriç de kişinin kendisi dışında […]

Yürümek
Yürümek Varlığın İspatıdır

Var olduğumuzun bilgisine sahip olmamız yetmez; bilginin işlevsel bir bilince dönüşmesi de gerekir. Bu bilinç çarkını döndürmek ve kendilik bilgisi biriktirmek için yürümenin önümüzde açtığı imkân […]

Yürümek
Yürümek ve Kendilik Bilgisi Biriktirmek

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayata dair oldukça zarif bir yaklaşımı vardır. Varlığın ispatı ve kendilik bilgisi biriktirmeye dair işleteceğimiz süreçte de bu yaklaşım bize bir perspektif sunabilir. […]

Yürümek
Zamanı Kıymetlendirme Sanatı Olarak Yürümek

İmkânsızlık vehmini yeneceğimiz nokta, hayatı anlamlı kılacak nirengilerimizin belirginleşeceği andır. Bu anları çoğaltmak elimizde. Bu elinde olma yetisi bir özgürlük alanı değil aslında; zorunluluk. Var olmanın […]

Yürümek
Yürümek Ne Demek (Yürümenin Yüz Hali)

Binlerce yıllık hayat tecrübesi, kullandığımız kelimelerin sözlük anlamlarının ötesinde ve derinlikli anlamlara sahip olabileceğini ortaya koymakta. Oysa bir kelimenin sözlük anlamı “bu, ne demektir” veya “şu, […]

Yürümek
Yürümenin Anlamı (2)

Yürüme dürtüsünün arkasında, pratik bir yarar sağlaması umulan amaçlar olmalı. Sade kuru bir hevesten kaynaklanmamalı bu dürtü. Ya bir sebebe ya da neticeye bağlı olmalı. Sadece […]

Yürümek
Yürümenin Anlamı (1)

Yürümek artık uzun seyahatlerin bir aracı olmasa gerek. Zira günümüz teknolojisinden çok uzak geçmişlerde de binek hayvanları insanlığın hizmetindeydi. Nitekim, Kur’an’da da bu hayvanlar nazara verilerek […]

Yürümek
Yürümenin Çok Kısa Tarihi

Yürümek, insanlığın en ilkel, fakat hala güncel olan ulaşım şekli. Önceleri binek hayvanları, sonra tekerlekli hayvan arabaları, sal, kano, kayık, tekne; teknolojik gelişmelerle birlikte bisiklet, tren, […]

Yürümek
O Yol Bir Zamanlar (3)

Nedense yürümenin mekânını, zamanını, süresini ve hızını çoğunlukla sağlık ekseninde planlarız. Süregelen alışkanlıklardan ötürü olsa gerek. Sağlıklı yaşam için yürümek düşüncesini öncelediğimizde, adamlarımızla zihnimiz arasında doğal […]

Yürümek
O Yol Bir Zamanlar (2)

Dönüp geçmişe göz attığımda, gezgin değilmişim ama gezgin gibi gezmişim diyebileceğim nice zamanlar yaşadığımı görüyorum. İlkokulda mekteple ev, ortaokulda şehirle (Rize) köy (Uzunköy) arasında. Sonra Uludağ’ın […]

Yürümek
O Yol Bir Zamanlar (1)

O yol bir zamanlar geniş bir patikaydı. Baharda sarı zifin çiçeklerinin baş döndüren kokusu ve mor-eflatun orman güllerinin rayihasız dokunuşları ile süslenmiş o yol boyunca yürürdük. […]